Koulutus

Kiinalaisen lääketieteen ja akupunktion koulutus

Kiinalaisen lääketieteen ja akupunktion terapeuttikoulutus kestää 4 vuotta. Kurssit järjestetään pääsääntöisesti Helsingissä. Joitakin seminaareja järjestetään myös Kemiönsaarella. Pääasiassa viikonloppuihin sijoittuvaa peruskoulutusta on keskimäärin 9 kertaa vuodessa. Koulutukseen sisältyy myös etäopiskelua. Helsingissä annattava koulutus täyttää SKILL:in (Suomen kiinalaisen lääketieteen liitto) vaatimukset. Koulutus koostuu eri osioista ja koulutuksen vähimmäispituus on 83op, josta kliinistä harjoittelua noin 210-220 opetustuntia. Peruskoulutus sisältää minimissään 1090 opetustuntia kontaktiopetusta. Oppilaalla on mahdollisuus myös suorittaa laajemmat osiot kliinisientapauksien osalta, jolloin ohjattua kontaktiopetusta on 1200 opetustuntia.
Ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeen opiskelija voi myös osallistua peruskoulutuksen ulkopuoliseen jatkokoulutukseen.

Kiinalaista lääketiedettä harjoittavalla terapeutilla on oltava lisäksi voimassaoleva ensiapukortti ja peruslääketieteen mukaiset anatomian, fysiologian ja tautiopin koulutusta vähintään 5op laajuisena (135 opetustuntia). Fysiologian ja anatomian opetusta järjestävät useat eri kansanopistot ja avoimet yliopistot.

Peruskoulutuksen sisältö

Ensimmäinen vuosi sisältää kiinalaisen lääketieteen pohjana olevan filosofian ja peruskäsitteet. Oppilas perehtyy Taon, Qin eri muotojen, Zang-fu elinten ja Viiden valtakunnan käsitteisiin ja näiden välisiin suhteisiin. Tarkoituksena on ymmärtää ihmisen energeettisen olemuksen perusteet ja toimintamekanismit. Niiden ymmärtämiseksi koulutukseen kuuluu myös meditaatio, rukous ja qigong-harjoitukset.
Toinen vuosi sisältää terapeuttina olemisen taiteen. Oppilaat tutustuvat tarkemmin erilaisiin hoitomenetelmiin, diagnoosimenetelmiin ja ennaltaehkäisyyn. Oppilaat harjoittelevat mm. potilashaastattelun tekemistä, pulssidiagnostiikkaa ja kielidiagnostiikkaa. Pääpaino opetuksessa on käytännön soveltamisessa.
Kolmantena vuotena tarkastellaan yleisimpiä sairaustiloja ja niiden hoitamista kiinalaisen lääketieteen valossa. Käsiteltäviä sairauksia ovat mm. allergiat, syömishäiriöt, autoimmuunitaudit, epilepsia, korkea kolesteroli, sydän- ja verisuonitaudit, ruoansulatusongelmat, hormonaaliset häiriöt, yleisimmät kiputilat, lasten ja naisten taudit, psykosomaattiset taudit, mielen sairaudet, trooppiset sairaudet, reumataudit, kasvainsairaudet, ylipaino ja unettomuus. Lisäksi käsittelemme tavallisimpien hätätilojen hoidot sekä synnytyksessä avustamisen.
Neljäs vuosi sisältää syventävää opetusta, kliinistä harjoittelua ja opiskelijat tekevät kirjallisen tutkielman osoittaakseen ymmärrystään kiinalaisesta lääketieteestä.
Peruskoulutus huipentuu lopetusseminaariin koulun pääkoulutuskeskuksessa Tianissa, Espanjassa.

Peruskoulutukseen ilmoittautuminen ja koulutuksen hinta

Terapeuttikoulutukseen ilmoittaudutaan koulun opettajille, jotka samalla haastattelevat hakijan ja vastaavat esiin nouseviin kysymyksiin. Peruskoulutuksen hinta on tällä hetkellä 120€/viikonloppuseminaari (sis. 24% alv.) ja maksetaan seminaarikohtaisesti.

Jatkokoulutukset ja syventävät seminaarit

Neljävuotisen peruskoulutuksen lisäksi on mahdollista syventää tietämystään jatkokoulutuksin. Suomen koulujen järjestämiin jatkokoulutuksiin voi osallistua ensimmäisen vuoden opintojen jälkeen. Tianin kesäkurssit Espanjassa ovat avoimia vain Neijing-koulujen opiskelijoille. Valmistumisen jälkeen on myös mahdollista osallistua Neijing-koulujen kansainvälisiin postgradu kursseille, sekä osallistua joidenkin maiden opetusklinikoiden toimintaan.
Neijing-koulut painottavat taiteen ja humanismin merkitystä parantamisessa ja kannustavat opiskelijoitaan muodostamaan erilaisia parantavan taiteen, teatterin ja muun luovan ilmaisun ryhmiä. Kansainvälisesti Neijing-koulut tarjoavat mahdollisuuksia osallistua parantavan teatterin, tanssin ja humanismin seminaareihin ja workshoppeihin.