MUU TOIMINTA

Mielestämme parantaja on jatkuvassa kehityksen tilassa oleva olento. Hänellä on kyky antaa unitaarinen, solidaarinen, sitoutunut ja universaali vastaus ihmisen kivulle ja kärsimykselle. Parantajan tehtävä on elvyttää ihmisen luontainen kyky saavuttaa terveyden ja tasapainon tila, jossa lopulta sairaus katoaa.

Tämän vuoksi miellämme parantajan kouluttautumisen jatkuvana ja kokonaisvaltaisena prosessina, joka kattaa kaikki inhimillisen toiminnan ja tietämyksen alueet ”…sillä joka vain lääketieteestä tietää, ei lääketieteestä mitään tiedä…”