JULKAISUT

Julkaisut ovat myynnissä Helsingin Neijing-koulussa.
Muu saatavuus on ilmoitettu kirjaesittelyiden yhteydessä.

 

PARANTAVAN LUOVUUDEN VÄRI
José Luis Padilla Corral
Kustantaja: Neijing-koulu – Tampere, 2017
62 sivua

 

Saatavilla myös Akupunktio Ben Li -klinikalta.

ALKIMIA, PERINNE JA IHMEET
José Luis Padilla Corral
Kustantaja: OK Suomen Taolainen Neijing-koulu, 2016.
298 sivua

Alkemia, perinne ja ihmeet_kevyt

 

Kirja kuvaa energeettiset kanavat initiaatiomatkana, jonka kukin voi tehdä. Se on ”alkeeminen”, sillä se avaa ovia toisiin tietoisuuden tiloihin. Se on ”Perinteen” teos, sillä siinä tuodaan esiin hyvin omaperäisiä seikkoja Perinteisestä kiinalaisesta lääketieteestä, niiden olematta kuitenkaan ristiriidassa muiden tekstien kanssa. Se on täynnä ”ihmeitä”, sillä siinä esitetyt hoidot mahdollistavat erilaisten sairaustilojen mutaation.

 

AINA MAHDOLLISEN TIELLÄ. DAO DE JING
José Luis Padilla
Kustantaja: Neijing-koulu – Tampere, 2015.
203 sivua

Aina mahdollisen tiella_kansikuva

 

 

 

 

 

 

Tämä kirja esittelee omintakeisen vision Lao Zistä. Siihen on koottuna kiinan- ja suomenkielellä useita hänen runojaan, joiden pohjalta esitetään terapeuttisia päätelmiä terveyden- ja sairaanhoitoon liittyen. Kaikki tämä on lisäksi sijoitettu Yi Jingin oraakkelitekstien ja niiden tulkinnan puitteisiin.

Kirja syntyi aikanaan tuloksena tri José Luis Padillan tavanomaisesta opetustyöstä, jossa hän käsitteli näitä kahta tekstiä: Dao De Jing ja Yi Jing. Näiden molempien tutkimus Perinteisen itämaisen lääketieteen näkökulmasta synnytti tämän erikoislaatuisen tutkielman Lao Zistä ja hänen teoksestaan.

Dao De Jingin runot esitetään kolmentyyppisten ideografioiden kanssa: sivun reunassa on kiinankielinen alkuteksti, yläosassa kaikkein edustavin ideogrammi runon ”avaimena” ja alaosassa symbolinen esitys kaikista tekstin ehdotuksista.

Yksityiskohtaisen käsittelynsä jälkeen jokaisen runon käännös esitetään kokonaisuudessaan. Niistä syntyvät kaikki ne kommentit ja terapeuttiset päätelmät, jotka ovat todellisia itämaisen viisauden helmiä. Muutamissa tekstiriveissä ne yhdistävät taolaisen filosofian tämän päivän ihmiskunnan sairastamisen diagnosointiin.

Kyseessä on todellinen helmi, joka tekee Dao De Jingin kaltaisesta klassikosta viitekohdan itämaisen lääketieteen opiskeluun.

Saatavilla myös nettikaupoista ja Akupunktio Ben Li -klinikalta.

 

HENKÄYKSEN TAITEELLA PARANTAMINEN
Perinteisen kiinalaisen lääketieteen perusteos
José Luis Padilla Corral
Kustantaja: Alkimia Kustannus, 2015.
695 sivua

Henkayksen Taide_kansikuva

 

 

 

 

 

Tämä teos tarjoaa Perinteisestä kiinalaisesta lääketieteestä tavallisesta poikkeavan vision yhdistämällä filosofisen ja materiaalisen katsantokannan. Teos on uusia näköaloja tarjoava opas, joka sallii lukijan avautua uusiin ulottuvuuksiin.”   J.L. Padilla Corral

Tri José Luis Padilla Corral tarjoaa tässä teoksessa yli neljänkymmenen vuoden kliinisen hoitokokemuksensa perusteella oppikirjamaisessa muodossa Perinteisen kiinalaisen lääketieteen ja akupunktuurin filosofiset, tieteelliset ja käytännön hoitoon johdattavat perusteet.

Kirjan tarjoamat visiot terveydestä ja sairaudesta sekä sairauksien ennaltaehkäisystä ja hoidosta eivät ole juurikaan ristiriidassa modernin länsimaisen lääketieteen näkemysten kanssa.

Kiinalaisen hoitoperinteen historia on jo vuosituhansia vanha, sillä sen ensimmäiset järjestelmällisesti ilmaistut hoitoteoriat liitetään jo Taistelevien läänitysvaltioiden aikakauden (475-221 eaa.) lääkäreihin ja yhdistyneen Kiinan ensimmäiseen keisariin, legendaariseen Huang Di’hin. Tämän jälkeenkään akupunktuuri ei ole lakannut kehittymästä ja nyt 2000-luvulla se on erittäin tarpeellinen apuväline hoitaessamme ihmiskunnan vakavia terveysongelmia.

Maailman terveysjärjestö, WHO suosittelee akupunktuurin käyttämistä lukuisissa sairaustiloissa. UNESCO julisti vuonna 2010 Perinteisen kiinalaisen lääketieteen keskeiset hoitomenetelmät, akupunktuurin ja moksibustion ihmiskunnan aineettomaksi kulttuuriperinnöksi, ja sen vuoksi säilyttämisen ja suojelun kohteeksi.

Tilaukset:
info@alkimiakustannus.org
www.alkimiakustannus.org

Henkayksen taiteella parantaminen_laaja esittely

 

PLANETAARINEN TODISTUS
José Luis Padilla Corral
Kustantaja: OK Suomen Taolainen Neijing-koulu, 2006
50 sivua

Planetaarinen todistus

 

 

 

 

 

 

Alkuperäisessä muodossaan tupla-CD:nä vuonna 1998 julkaistu teos käsittelee puhutussa ja musisoidussa muodossa teemoja, jotka on koottu kirjalliseen muotoon tässä suomenkielisessä versiossa. Nimensä mukaisesti tässä vihkosessa käsitellään planetaarisia, globaaleja aiheita, joille ehdotuksena esitetään toisenlaisia vastauksia todistuksena solidaarisesta sitoumuksesta, joka kaikilla meillä näiden suhteen on olemassa. Käsiteltävinä aihepiireinä ovat mm. ihmisen eri ikäkaudet, uskonnot, sota, nainen ja mies sekä seksuaalisuus. Kyseessä on todellinen kokoelma Parantavan Humanismin keskeisiä ajatuksia.

 

KAHDENKYMMENEN POLUN JA NIIDEN LEVÄHDYSPAIKKOJEN LAULU
José Luis Padilla Corral
Kustantaja: OK Suomen Taolainen Neijing-koulu, 2003.
284 sivua

Vihrea kirja

 

 

 

 

 

 

Tässä kirjassa kuvataan energeettiset väylät pikkutarkasti, pohjautuen NEIJINGin kuvaukseen. Sen sisältö poikkeaa yleisesti käytetyn kirjallisuuden teksteistä ja kartoista, joita asioiden yksinkertaistamisen vuoksi on käytetty niin idässä kuin länsimaissa. Oma mielipiteemme on, että kanavien ja kollateraalien kuvauksen elvytys alkuperäistekstien pohjalta – huolimatta niiden monitahoisuudesta – on hyvin tärkeä perusta voidaksemme antaa johdonmukaisen selityksen eri väylien toimintamekanismeista. Samalla se kuvailee meille yhtenäisen Qin liikkeiden verkoston, jonka pohjalta voimme selittää ja päätellä värähtelijöiden hoitomahdollisuuksia.

Värähtelijöiden nimien käännös kielellemme eroaa monissa tapauksissa muiden kirjoittajien käyttämistä käännöksistä. Selitys on hyvin yksinkertainen: olemme pohjanneet kuvaannolliseen käännökseen -väheksymättä jokaisen ideogrammin akateemista merkitystä-, mutta pitäen mielessä, että koska kyseessä on ideogramaattinen kieli, ”idea” merkitsee kuvaavaa ilmausta; näin ollen ei ole mieltä käyttää sanatarkkaa käännöstä. Itse asiassa ajattelemme, että tämä kieli ei ole täysin käännettävissä länsimaisille kielillemme. Figuratiivinen käännös – jopa sillä riskillä, että se saattaa vaikuttaa tai olla toisinaan ristiriitaista – ilmaisee täsmällisemmin ”sanan hengen”, tässä tapauksessa ideogrammin hengen. Ottaen huomioon konteksin, jossa jokaisen värähtelijän nimet kehittyvät, uskomme tämän työn rikastuttavan filosofista perintöä ja mahdollisuuksia käsittää energeettistä ihmistä värähtelijöiden käytön ja niiden ymmärryksen näkökulmasta.

Jokaisen värähtelijän yhteydessä suppeasti mainitut käyttösovellukset eivät missään tapauksessa pyri olemaan reseptejä, vaan pikemminkin ilmausta kullekin värähtelijälle ominaisista mahdollisuuksista, johtuen niiden sijainnista, kanavasta johon ne kuuluvat sekä niiden nimestä. Nämä indikaatiot viittaavat toimintaan, jota hyvin mahdollisesti kukin värähtelijä toteuttaa fysiologisen huollon toimessaan mahdollisissa häiriöissä, joissa niiden käyttöä ehdotetaan.

Kunkin kanavan laulu pyrkii olemaan ilmausta henkäyksen aktiviteetin nykyisestä historiasta koko energeettisessä elinjärjestelmässä. Lukuisissa tapauksissa jo pelkästään sen kuuntelu aikaansaa parantavan sysäyksen hyvin erilaisissa patologioissa.

 

KUOLEMATTOMUUDEN ALKIMIA
José Luis Padilla
Kustantaja: OK Suomen Taolainen Neijing-koulu, 2000.
Alkimia Kustannus, 2017 (2. painos)
241 sivua

Kuolemattomuuden alkemia

 

 

 

 

 

 

Kyseessä on operatiivinen ja käytännöllinen näkemys, jonka tarkoitus on tuoda parantajille sekä sairastamisen ajassa oleville olennoille ne mahdollisuudet, jotka tarjoaa käsitys ”energeettisestä ihmisestä” valon virtana, Ihmiskunnan toteutuksen etsinnässä.

Kyseessä on luultavasti ensimmäinen kerta, kun kuolematon mahdollisuus välitetään helposti lähestyttävästi, ilman okkultistisia rakenteita, luonnollisena, ei selektiivisenä prosessina. Samalla tarjotaan myös mahdollisuus käyttää energiavärähtelijöitä eli nk. akupunktiopisteitä tässä mielessä. Näin ollen kyseessä on täysin uusi lähestyminen aiheeseen.

Tilaukset:
info@alkimiakustannus.org
www.alkimiakustannus.org

 

ORAAKKELISHAKKI
José Luis Padilla
Kustantaja: OK Suomen Taolainen Neijing-koulu, 2000.
188 sivua

Oraakkelishakki

 

 

 

 

 

 

ONKO LOPUTTOMUUS KÄSITTÄMÄTÖNTÄ…?
NO, MEILLE ON LAHJOITETTU NIITÄ KOLME.

Ensimmäinen loputtomuus, jossa liikumme, on dualistis-rationaalinen loputtomuus, jota hyvinkin voisi edustaa shakkipeli: kaksi taistelutannerta, minä ja vastustaja ja kaksi kuningasta, voittaja ja voitettu.

Shakki on peli täynnä viekkautta, strategioita, huijauksia, piilottelua, taulukointia, tilastoja, ja perustehtävänä on tuhota toinen säälimättömästi voidakseen osoittaa oman lippunsa mahdin. Tietenkin tässä eksistentiaalisessa loputtomuudessa, jota olemme kulkemassa, jossa mielen tulee olla rationaalinen, looginen, intohimoisen tuhoava – kuten shakissa -, tuloksena on rikkinäisiä, haavoittuneita, raivoherkkiä olentoja… No, se on elämää, ei ole muuta mahdollisuutta; joko syöt tai tulet syödyksi.

Voidaksemme kohottautua tämän ensimmäisen loputtomuuden yläpuolelle, on tarpeen mikä muukaan kuin toinen loputtomuus; toinen loputtomuus, joka voisi parantaa niin paljon tuhoa, niin paljon raivoa, niin paljon ylimielisyyttä. Tätä toista loputtomuutta voisi edustaa ”neula”. Tämä johtolanka on tärkeä: voidaksemmekorjata dualistisen ja rationalistisen maailman mielettömyyksiä, meille annetaan toinen loputtomuus, edustettuna ”yhdessä” neulassa. Tietenkin kyseessä on taianomainen neula, ja jotta se hyveillään meistä pitäisi huolta, on tarpeen ei enempää eikä vähempää kuin vielä yksi loputtomuus.

Ja näin meille lahjoitetaan kolmas loputtomuus, joka vaalii Mysteeriä, johdattaen  meidät toisen loputtomuuden kautta kontemploimaan ensimmäistä loputtomuutta sen aidossa, suurenmoisessa ulottuvuudessa: ihmeentäyteinen luova olemassaolo, joka meitä ylläpitää. Tämä kolmas loputtomuus on vihjailtuna kirjassa nimeltä I Ching. Tämä kirja kertoo tarkaavaiselle kuulolle tarvittavat askeleet, jotta voisi olla mysteerin tuntemisen arvoinen; asia joka tulee saamaan aikaan – epäilemättä taianomaisen neulan kautta -, että kaikki voimme elää olemassaolon riemun. Ja eräs velho on liittänyt meille yhteen nämä kolme lahjaa, jotta haavojen heikentämillä voimillamme voisimme kyetä tuntemaan sen, mikä on sanoinkuvaamatonta. Voinemme jatkaa selittelyihin tarrautumista, vaan enää ei ole tekosyitä. Tie on läpinäkyvä.   Luis Cardeña

 

TÄHDENLENTO
José Luis Padilla Corral
Kustantaja: OK Suomen Taolainen Neijing-koulu, 1995.
20 sivua

Tahdenlento

 

 

 

 

 

 

Harvoin suuria asioita sanotaan vähin sanoin, mutta tämä pieni kirja on esimerkki siitä.

Moni meistä kysyi aloittaessaan Perinteisen kiinalaisen lääketieteen polulla, joko tämän tiedon etsijänä tai potilaana, joka haki toisia mahdollisuuksia parantumiseensa: millaista tämä lääketiede on? Mitä se energia oikein on? Kuinka mitättömät neulat voivat parantaa? Laitetaanko neuloja minne tahansa vai täsmällisiin paikkoihin? Minkä takia niihin paikkoihin? Minkä vuoksi, jos kärsin päänsärystä, minulle laitetaan neulat jalkoihin? Näkeekö tämä lääketiede kenties ihmisen väärinpäin? Kuinka voisin tutustua tähän alueeseen, joka on niin outoa minulle? Onko tästä kaikesta olemassa joku kirja, jota voisin ymmärtää? Dr. José Luis Padilla pyrki tyydyttämään kyseisen tarpeen tämän runollisen ja fantastisen kielen kauneudella kirjoitetun kirjan kautta, joka on tiivistelmä siitä, mitä Itämainen Perinne meille välittää Maailmankaikkeudesta, Ihmisestä, Energeettisestä ihmisestä, sairaudesta ja kärsimyksestä.

Epäilemättä pieni, fantastinen helmi ilmauksena Luomakunnan suuruudesta!

 

*Neijing-koulun espanjankielisten julkaisujen esittelyyn täältä.

 

2018: FANTASIA, LUOTTAMUS JA YLLÄTYKSET!