TULKKAUS ULKOMAISILLA SEMINAAREILLA

KANSAINVÄLISILLE SEMINAAREILLE LÄHTIJÖITÄ PYYDETÄÄN ILMOITTAMAAN LÄHDÖSTÄÄN OMILLE KOULUILLEEN. Näin mm. mahdolliset tapahtuma- tai muutostiedotteet saadaan välitettyä oikeille ihmisille. Yleinen opetuskieli kansainvälisillä seminaareilla on espanja. Ennen kyseisille seminaareille ilmoittautumista tarkistattehan, että tulkkaus suomeksi on järjestetty. Tulkkauksesta ei tulkeille makseta erillistä korvausta, mutta matka- ja ylläpitokustannukset pyritään kattamaan osallistuvien suomalaisten kesken. Jos ryhmä on alle 10 henkilöä, kunkin osuus on 10%. Osallistuminen tulkin kustannusten kattamiseen on vapaaehtoista. Sen tarkoitus on helpottaa tulkkaustoiminnan jatkuvuutta ja kattavuutta, jotta edelleen asioita saataisiin suomalaisryhmille välitettyä. Kiitos!