Kontemplaatio

Kontemplaatio on parantava mahdollisuus sekä ennaltaehkäisynä että hoitona. Kuka tahansa voi vähäisellä opastuksella harjoittaa sitä muuntaakseen sisäisiä tekijöitään, kuten mielentilaa, hormonieritystä, immunologista järjetelmää, näkökulmia tai mielialoja. Kontemplaatio tai meditaatio voivat saada muutoksia aikaan kaikissa näissä tekijöissä.

Joissakin yhdysvaltaltalaisissa keskuksissa tämä harjoitus on jo sisällytetty terveydenhuoltopalveluihin, koska parantumisprosessin kehityksen on näin huomattu olevan paljon parempi.

Kontemplatiivisuus ja meditaatio ovat läsnä kaikien eri kulttuurien ihmisyhteisöissä. On olemassa monenlaisia tapoja meditoida, joista mitkään eivät ole sen parempia tai huonompia. Sisällytämme tässä meditaation kontemplaatioon.

Liikkumattomuuden tila on ensimmäinen perustekijä, joka tekee mahdolliseksi kontemploida, mitä tapahtuu ympärillä, ajatuksissa ja mielikuvissa. Liikkumattomuus on välttämätöntä kaikkien olentojen elämässä niiden elossa säilymisen kannalta.

Toinen meditaation perustekijä on hengitys. On tärkeää elvyttää vatsahengitys.

Kolmas meditaation perustekijä on etsiä ajatusten tyhjyyttä, irrottautua tavanomaisista ideoista, antaa mielen virrata.

Neljäs tekijä on asettua asenteeseen, jossa ei ole hyödyn tavoittelua.

Kontemplaation päivittäisestä harjoittamisesta muodostuu tällä tavoin tekijä, joka osaltaan edistää elimistön yleistä elinvoimaisuutta.