Parantava Humanismi

”Parantava Humanismi” on ilmausta ajatuksesta, että parantaminen on edelleen mahdollista pohjaten mottoon: ”Terveenä oleminen on kaikkien työn tulos”.

Rauhoittaminen, lievitys, lohdutus, parantaminen… ei kuulu ainoastaan lääkärikunnalle. On jokaisen ihmisen tehtävä, olkoon ammatti mikä hyvänsä, parantaa omat tekonsa, ajatuksensa ja tunteensa. Vain tällä tavoin voidaan lähestyä terveen ihmisyhteisön mahdollisuutta.

Terveydenhuollon ammattilaisille kuuluu tästä tehtävästä vain osa, sillä terveys tukeutuu lukemattomien ihmisten kutsumukseen toimia parantavasti.

”Parantavan Humanismin” tapaamiset keskittyvät ihmiskunnassa syntyneiden asenteiden tutkimiseen. Siltä pohjalta on mahdollista tarjota vaihtoehtoja tai ehdotuksia, jotta jokainen henkilö voisi toimia parantavasti omassa yhteisössään.