Tanssi

Tanssi on ensisijainen tekijä parantumisessa sekä henkemme kehityksessä. Tanssissa liikkumisemme muuttuu intention täyteiseksi taiteeksi, jossa konkreettisuus ja henkisyys, materia ja energia, keho ja henki ovat yhtä. Tanssin kautta on mahdollista tehdä laadullinen loikkaus tavassamme ajatella, tuntea ja aistia todellisuutta. Tanssiessa on mahdollista siirtyä toisiin tietoisuuden tiloihin, jotka mahdollistavat toisenlaisia vastauksia paremmin virittyneinä kauneuteen, taiteeseen, tasapainoon… Tarkoitus on löytää yhteisvire ELÄMÄN kanssa.