Perinteinen kiinalainen lääketiede

Perinteinen kiinalainen lääketiede on monituhatvuotista itämaista hoitoperinnettä. Vuonna 2010 UNESCO julisti akupunktion ja moksibustion ”Ihmiskunnan aineettomaksi kulttuuriperinnöksi”. Perinteen klassisten tekstien näkemys akupunktiosta ja moksibustiosta on paljon laajempi kuin mikä nykyään on yleinen länsimainen tuntemus aiheesta. Perinne näkee ihmisen energeettisenä kokonaisuutena, joka on jatkuvassa vuorovaikutuksessa ympäröivän maailman ja ihmisyhteisön kanssa. Perusteidensa pohjalta kiinalainen lääketiede on pystynyt kehittymään ja vastaamaan terveyden ylläpidon muuttuviin haasteisiin. Näin kiinalaisen lääketieteen kallisarvoinen perinne on noussut yhä tärkeämpään rooliin etsittäessä vaihtoehtoja ihmisyhteisön vakaviin terveysongelmiin. Muinaisista teksteistä voidaan yhä ammentaa uusia ideoita ja ratkaisuja.

Länsimainen lääketiede etsii myös mahdollisuuksia hyödyntää kiinalaisen lääketieteen lääkekasveja ja tutkii perinteisten hoitomuotojen, kuten akupunktion, vaikutusmekanismeja.

Perinteen tutkimus vie meitä toisenlaisiin ajattelutapoihin, jotka mahdollistavat erilaisia vastauksia nykykulttuurin sairauksille. Maailman terveysjärjestö (WHO) suosittaa akupunktion käyttöä ja Yhdysvaltain terveysvirasto (NIH) näkee sen otolliseksi monissa eri sairauksissa, samalla kun sen uusien sovellusten tutkimusta jatketaan. Perinteisen kiinalaisen lääketieteen takeet ovat tänä päivänä täysin kiistattomat.

Tapamme käsittää akupunktio ja moksibustio pohjautuu näkemykseen ihmisolennosta valona. Tämä valo ilmenee kanavissa henkäyksen – ”Qin” – toiminnan tuloksena ja tiivistyy värähtelijöissä eli akupunktiopisteissä. Tyypillistä opetuksessamme on antaa erityinen painoarvo värähtelijöiden nimille, joilla Perinne on kuvannut niiden merkitystä ja luonnetta.

Näkemys ihmisestä energeettisenä olentona maailmankaikkeudessa muodostaa elämäntyylin, tavan ymmärtää itsensä tähtitaivaallisena olentona. Näin voi kehittyä jokapäiväinen ja pysyvä ikuisuuden tajunta matkana, jonka ilmentymää parantava toimi on. Todellisen parantamisen taiteen sovellukset ovat perusteltuja, aina käytettävissä, täynnä vakaumusta ja jatkuvassa kehityksen tilassa.

Mielestämme hoitotyössä on välttämätöntä huomioida ne sosiaaliset, psyykkiset ja fyysiset tekijät, jotka ovat vaikuttaneet sairauden syntyyn ja jotka vaikuttavat paranemisprosessin aikana.